„Дигитален асистент” за обгрижване на нуждаещи се въведе община Свиленград

Изображение 14595

 

 

Нова услуга за обгрижване на самотни възрастни и хора в неравностойно положение се въведе в община Свиленград. Услугата  „Дигитален асистент“ е дейност по общинския проект „Грижа в дома“ и прилага иновативен подход в обслужването на нуждаещите се чрез приложение на модерните технологии.

Услугата работи чрез дигитална гривна за ръка, която измерва автоматично на всеки 4 часа температура, кръвно налягане и пулс на потребителите. Устройството е българска разработка. То показва в реално време както физическото състояние, така и местоположението на потребителя. Най-същественият елемент е, че е свързано с  денонощен колцентър, който следи за отклонения от нормалните здравни параметри на ползвателя, а при необходимост или инцидент реагира незабавно, като уведомява близки и социални асистенти. Историята на здравните показатели се пази минимум 1 година и ще се предоставя на медицинските лица. По проекта пилотно са осигурени 50 дигитални гривни и ако има необходимост и възможност за достъп до интернет в по-отдалечените населени места, общината възнамерява да увеличи обхвата на услугата.

С предоставянето на  „Дигитален асистент” проектът „Грижа в дома в Община Свиленград“ е новаторски  в социалната сфера за област Хасково, каза ръководителят на Дейност "Социални услуги" Мариана Димитрова. Проектът  се отличава от останалите социални услуги, тъй като интегрираната здравно-социална услуга се предлага на място в домовете на хората. Реализацията му комбинира интегрираната здравно-социална услуга със здравен мониторинг от „Дигитален асистент“ и специализирани прегледи от медицински лица, рехабилитатори и психолози. Важно улеснение е, че лекари и специалисти могат да посетят в дома хората, които имат нужда от помощ, и така им спестяват дългото чакане по опашки в здравните заведения.

Проектът „Грижа в дома” е на стойност 938 533 лева, финансиран е от Европейски социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по Процедура за БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, съфинансиран от Европейския съюз. Той се реализира за срок от 21 месеца, като 18 от тях са ефективно предоставяне на социалните и здравни услуги за потребителите. Целевата стойност на обхванатите потребители е 116 души, но общината обслужва  над 150 нуждаещи се с 48 асистенти в 12 села на територията на община Свиленград.

 

 

https://www.livechatalternative.com/