До края на януари продължава набирането на желаещи семейства за изграждане на жилища при облекчени условия

До края на януари продължава набирането на желаещи семейства за изграждане на жилища при облекчени условия

 

Община Свиленград продължава набирането на кандидати за изграждане на жилища при облекчени условия. Това е новият модел на така наречените социални жилища, при който се учредява право на строеж без търг или конкурс, а еднофамилните жилища трябва да се изградят до 5 години.

Общината предостави урегулиран имот за строителството на жилищата на ул. "Граничар", изработи инвестиционните проекти и издаде разрешение за строеж. Всичко това значително ще облекчи семействата в бъдещото им изграждане на собствен дом. Жилищата ще са на два етажа и ще разполагат с дневна, кухненски бокс, санитарен възел и помощно помещение на първия етаж, а на втория етаж две спални, гардеробно, санитарно помещение и балкон. Застроената площ на всяко жилище е 57,00 кв.м и разгъната застроена площ от 121,80 кв.м.

Задължително условие за всички, които имат желание да се включат в процедурата, е да не притежават жилищен имот или да не са прехвърляли такъв последните десет години, както и доходите им да не са достатъчни да покриват наемните цени на свободния пазар или да придобият жилище.

С Решение №781 от 22.12.2021 г. е изменена Наредба №7 на Общински съвет – Свиленград, с което е удължен срокът до 31.01.2022 г. за подаване на искания за картотекиране от лица с установени жилищни нужди по реда на чл.45а от Закона за общинската собственост.

Със същата промяна в Наредба №7 на ОбС – Свиленград бяха въведени и критерии за подбор на постъпилите заявления, свързани с броя на членовете на семейството, образованието и квалификациите на кандидатите, жилищните нужди и други. С приоритет ще бъдат млади семейства или семейства във фактическо съжителство, които вече трайно са се установили в общината.

Всички заинтересовани е необходимо да подадат до 31.01.2022 г. Искане за картотекиране и Декларация по образец в Общинска администрация-Свиленград, на гише „Център за информационно и административно обслужване на граждани”, за да бъдат картотекирани като нуждаещи се от жилище семейства и за да могат да участват в процедурата.

За повече информация: Дирекция „Общинска собственост и екология”, тел.0379/ 74 310 и 74 311.

 

Като прикачени файлове са приложени: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 и проект на разпределение на жилищата - 1 и 2 етаж.

Файлове:

naredba-za-izm-i-dop-na-narebda-7.pdf naredba-za-izm-i-dop-na-narebda-7.pdf

Редови 1 ет кр  А3.pdf Редови 1 ет кр А3.pdf

Редови 2 ет кр А3.pdf Редови 2 ет кр А3.pdf

https://www.livechatalternative.com/