Сайтът е в процес на обновяване!

Две нови улици в местност Речните лозя изгради общината

Две нови улици в местност Речните лозя изгради общината

Две нови улици изгради общината в района на местност Речните лозя. Те са  с дължина близо 500 метра и се явяват продължение на ул. „Драган Цанков“ след мостовото съоръжение на река Канаклийка. Строителството им включва полагане на водопровод, прокарване на канализация, изграждане на пътна част с асфалтирано пътно платно, бордюри, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Изградени са водопроводни и канализационни отклонения към прилежащите имоти, както и отводняване на пътното платно с включване на дъждовните води към канализацията, ревизионни шахти и улични оттоци. Изпълнението на улиците, включващо проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор е на стойност 444 000 лева.

Така общината започна изграждането на инфраструктура на изцяло нов квартал „Речните лозя“ по общинския план за улична регулация. Стратегията за разрастването на града е заложена в Общия устройствен план на Свиленград, приет в края на 2014 г., който предвижда в следващите 20-25 години много нови територии да се включат в регулацията на града. Местност Речните лозя на запад от околовръстния път е определена в ОУП за жилищно застрояване, а на изток от пътя – за вилно и нискоетажно застрояване. Планирано е благоустрояване на зоната около коритото на Канаклийка и обособяване на естествен парк. Чрез изграждането на нова улична инфраструктура Община Свиленград отговаря на интересите на гражданите и бизнеса за застрояване и инвестиции в този район.