"Екопазаруване" - зелена инициатива на община Свиленград

 

Зелена инициатива „Екопазаруване” реализира община Свиленград като част от дейностите по проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”. Общински служители раздадоха екоторбички за многократна употреба на хранителни магазини в Свиленград, за да се ползват от техните клиенти вместо найлонови торбички. „Екопазаруване” е инициатива, която демонстрира възможност за намаляване на използването на торбички и пликове за еднократна употреба чрез заместването им с по-екологична алтернатива.

Проектът „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE” се изпълнява съгласно сключен Договор №B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с национално съфинансиране от страните Гърция и България.

Настоящата инициатива е част от задачите по изпълнение на договора между община Свиленград и „Фиделити Груп” ООД за осъществяване на екоинициативи.

https://www.livechatalternative.com/