Електрически скутери получи общината на екосъбитие по проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”

Електрически скутери получи общината на екосъбитие по проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”

Екосъбитие „Зелена инициатива” реализира община Свиленград като част от дейностите по проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”, който се изпълнява съгласно сключен Договор №B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България.
Инициативата е част от задачите по изпълнение на договора между община Свиленград и „Фиделити Груп” ООД за осъществяване на екоинициативи с цел опазване на биологичното разнообразие и опазване на околната среда. На събитието два електрически скутера бяха предоставени на община Свиленград. Те ще бъдат използвани от общинските служители при изпълнение на регулярните дейности в сферата на опазване на околната среда и с тяхна помощ ще се придвижват по-бързо в градски условия. Този вид транспорт е изключително екологичен, което ще намали отделяните вредни въглеродни емисии в резултат на изгарянето на течни горива.
На инициативата присъстваха общински служители, екипа по проекта от партньорската организация „Димосинетеристики Еврос” (Република Гърция), представител на „Фиделити Груп” ООД и граждани.

https://www.livechatalternative.com/