Информационна среща със собственици на многофамилни жилищни сгради и председатели на Сдружения на собствениците се проведе във връзка с нова програма за саниране на жилища

Информационна среща със собственици на многофамилни жилищни сгради и председатели на Сдружения на собствениците се проведе във връзка с нова програма за саниране  на жилища

На 19.10.2022г. в Общинска администрация Свиленград се проведе информационна среща за всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и председатели на Сдружения на собствениците, във връзка с публикувана за обществено обсъждане процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост. На срещата бяха представени условията за кандидатстване, допустими дейности и критерии за подбор.

Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” към ОбА – Свиленград, организира приемно време - всеки понеделник и четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на общината за разяснителни въпроси, информация и подаване на заявления за кандидатстване по процедурата. Не е необходимо предварително записване на гражданите, но е необходимо да уведомят дежурния на входа на администрацията за целта на посещението, след което ще бъдат насочени към отговорен служител. Въпроси могат да бъдат задавани и на e-mail: [email protected]

За въпроси относно регистрация на Сдружения на собствениците, провеждане на събрания и необходими документи, може да се обръщате към инж. Иванка Димитрова - директор на Дирекция „Общинска собственост и екология”, тел. 0379/74310 и инж. Иванка Я. Димитрова - мл. експерт „Общинска собственост - административно обслужване”, тел. 0379/74312 или на място в Общинска администрация.

Заинтересованите могат да се запознаят с предложения проект на Насоки за кандидатстване, пакет Документи за кандидатстване и пакет Документи за информация в ИСУН, в секция „Процедури за обществено обсъждане” на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Образци на необходимите документи на Сдружения на собствениците за кандидатстване по процедурата ще бъдат достъпни след отваряне на процедурата за кандидатстване на сайта на Община Свиленград:

https://www.svilengrad.bg/bg/proekti-finansirani-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoychivost

 

https://www.livechatalternative.com/