Сайтът е в процес на обновяване!

Изложбена зала към музея и детска площадка в село Капитан Андреево ще изгражда общината по нов спечелен проект

Изложбена зала към музея и детска площадка в село Капитан Андреево ще изгражда общината по нов спечелен проект

     Днес кметът на общината арх. Анастас Карчев и председателят на УС на МИГ „Свиленград ареал” Надя Пеева подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по проект ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Проектът е на стойност 168 143,44 лв. Той ще бъде изпълнен за срок от 36 месеца.

   С отпуснатите средства общината ще изгради изложбена зала към Общинския исторически музей на Свиленград. Тя ще представлява допълнителна едноетажна постройка в двора на музея до съществуващата сграда. Ще разполага с две обособени изложбени пространства. Проектирана е да бъде достъпна за хора с увреждания. Планирани са строително-монтажни работи, свързани с изграждане на нова ВиК и електро инсталация. След приключване на СМР дейностите, предвидени в инвестиционния проект, сградата ще бъде изцяло завършена и готова за експлоатация със закупено по проекта оборудване – 20 стенни витрини,  2 специални стъклени витрини за монети, 3  витрини без стъкла, щанд-витрина, проекторен екран, столове, бюра и др. Чрез изграждането на съвременна изложбена зала към Историческия музей ще се предоставят повече  възможности за провеждане на различни културни мероприятия и дейности свързани с обществения  живот на града  и ще се увеличи интересът към историческото наследство на района.

    Втората дейност по новия проект е изграждане на детска площадка в центъра на село Капитан Андреево.  В едно от най-големите села на общината децата ще разполагат с модерно място за игри с ударопоглъщаща настилка, подходяща за възрастова категория  между 3 и 12 години. На площадката ще бъдат закупени и монтирани:  комбинирано детско съоръжение  за различни тематични игри; съоръжение за катерене и баланс; люлка - тип клатушка; люлка тип махало с два вида седалки; парково обзавеждане-монтиране на пейки и кошчета. Чрез изграждането на новата площадка децата и техните родители ще имат възможност за по-пълноценно прекарване на семейното време за игри, разходки и други забавления.