Кметът на общината арх. Анастас Карчев участва в среща за разработване на интегриран проект за изменението на климата и управление на риска от наводнения

Кметът на общината арх. Анастас Карчев участва в среща за разработване на интегриран проект за изменението на климата и управление на риска от наводнения

Кметът на общината арх. Анастас Карчев участва в среща на заинтересованите страни за разработване на интегриран проект „Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България“ (BULADAPTECOS). Домакин на събитието бе кметът на община Пловдив Здравко Димитров, а специален гост бе министърът на околната среда и водите Борислав Сандов.

Интегрираният проект ще се ползва в мултирегионален мащаб на територията на басейна на реките от Източнобеломорски регион в България. Финансира се по Програма LIFE. Пловдив е водещият партньор, а асоциирани бенефициенти са общините Свиленград, Казанлък, Родопи, Първомай, Пещера, Белово, Кърджали, Ямбол и Девин, както и дружество „ИнфоЛогика“. В момента  те изпълняват проект за техническа помощ, който представлява техническа подготовка за разработването на интегрирания проект.

Теми на срещата бяха стратегията за адаптация на климата и основните й приоритети, единна информационна система и база данни за адаптиране към изменението на климата, приоритетните дейности, които ще бъдат включени в интегрирания проект и др.

Крайният срок за кандидатстване с пълното проектно предложение на интегрирания проект е 07.04.2022 г.

https://www.livechatalternative.com/