Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев подписа договор за сътрудничество за сертифициране на общината за нулеви отпадъци

Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев подписа договор за сътрудничество за сертифициране на общината за нулеви отпадъци

 

Договор за сертифициране на община с нулеви отпадъци подписа кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев. Договорът се отнася до сътрудничество между Свиленград и Европейската организация за нулеви отпадъци и нейния обучителен център със седалище в Брюксел (Zero Waste Europe и Mission Zero Academy) в процеса за сертифицирането на общината. Община Свиленград се ангажира, че до 2025 година ще въведе необходимите мерки, които ще й позволят да получи сертификат за община с нулеви отпадъци.

Сътрудничеството включва консултиране на общината в различни дейности за осъществяването на плана за нулеви отпадъци като например: анализ и оценка на най-важните действия или състоянието в момента, набелязване на най-добрите практики и решения, достъп до обучения от Mission Zero Academy, които включват базови онлайн курсове относно различните аспекти на нулевите отпадъци, онлайн сесии с въпроси и отговори със специалисти по нулеви отпадъци, използване на система, която събира различни данни за отпадъците, извежда графики и онагледява напредъка във времето, свързване с други общини в програмата за сертифициране и други. Предвижда се и неколкократно одитиране на постигнатите резултати и цели.

След като бъде одобрена чрез одит, общината ще получи сертификат за първата в България община с нулеви отпадъци. Основна цел на сертифицирането е постигането на 90% предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, компостиране на твърдите битови отпадъци, така че не повече от 10% да остават за депониране. До 2025 г. общината ще трябва да достигне до не повече от 99 кг годишно нерециклирани отпадъци на жител.

https://www.livechatalternative.com/