Сайтът е в процес на обновяване!

Кметът на Свиленград бе избран от Сдружението на общините за заместник-председател на Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство

Кметът на Свиленград бе избран от Сдружението на общините за заместник-председател на Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство

            Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев бе избран за заместник-председател на Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Това решиха членовете на експертно-консултативния орган на Сдружението, които проведоха първото си заседание в Центъра за обучение на местните власти. Те отбелязаха 8-годишния успешен опит на арх. Карчев като главен архитект на община Свиленград. Важна част от работата му през  този период е изработването на Общ устройствен план на Свиленград и Общ устройствен план на цялата община. Подобни стратегически документи малко общини в България са успели да реализират.

          Сдружението на общините създава за първи път Постоянна комисия в този ресор. За неин председател бе издигнат главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков.

         Представители на 68 общини участват в работата на Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство. Усъвършенстване на нормативната рамка на инвестиционния процес бе акцент в работата на първото й за мандата работно заседание. Обсъдено бе мястото на дигитализацията в инвестиционния процес и различни подходи за намаляване на административната тежест, както и нужните законодателни промени в сферата на устройството на територията и управлението на недвижимото културно-историческо наследство.