На извънредна сесия Общински съвет – Свиленград прие решение против закриване на Районния съд

На извънредна сесия Общински съвет – Свиленград прие решение против закриване на Районния съд

 

Против ограничаване правото на достъп до правораздаване на жителите на община Свиленград се обяви днес Общински съвет – Свиленград с нарочно решение против закриването на Районен съд – Свиленград, в резултат на предстояща оптимизация на съдебната карта.

На извънредна сесия общинските съветници изразиха отрицателна позиция и единодушно приеха решение против предложен Доклад по Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратура по проект „ Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „ Добро управление” 2014 – 2020г. Този план предвижда закриване на Районен съд – Свиленград и превръщането му в териториален офис на Районен съд – Харманли, както и промяна в подсъдността на граждански и наказателни дела, които да станат подсъдни на Окръжен съд и съответно да се разглеждат от Окръжен съд.

От трибуната председателят на Общинския съвет адвокат Таня Коларова отбеляза обществената значимост на проблема и бързата реакция на цялата общественост против приемането на доклад модел 4.  Кметът на общината арх. Анастас Карчев изпрати отрицателно становище до Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Омбудсмана на републиката, Областна управа - Хасково, Окръжен съд – Хасково. Тридесет местни адвокати са изпратили свое протестно становище до Висшия съдебен съвет.  За кратко време граждани се организираха и направиха подписка с над 1400 подписа на жители на общината против планираното съдебно преустройство и закриването на съда.

В изказването си адвокат Георги Еленков благодари на гражданите и гражданските сдружения, които се включиха в защита на позицията за запазване на съда и посочи нецелесъобразността на обсъждания доклад модел 4, с който се ограничава и забавя достъпът на хората от общината до правораздаване. Като гранична и бързоразвиваща се община Свиленград не може да остане без съдебен орган, предвид натовареността му  с многобройни и наказателни, и граждански дела, изтъкна той.

В приетото решение на ОбС бяха включени и допълнителни мотиви, предложени от главния юрист на общината Мариян Дервенков, че предлаганият модел ще доведе до негативни последици за социално-икономическото развитие  на  Община Свиленград и загуба на работни места / адвокати, адв.сътрудници, преводачи, вещи лица и др /.

Декларация в защита на Районния съд прочете представител на Руски клуб – Свиленград.

 Решението на Общински съвет – Свиленград  ще бъде изпратено до ВСС, Омбудсмана на Република България, Министъра на правосъдието и Областния управител на Хасковска област.

 

В приложения файл е решението на ОбС- Свиленград

Файлове:

proekt resenie MODEL 4-06=2021 (1).docx proekt resenie MODEL 4-06=2021 (1).docx

https://www.livechatalternative.com/