Сайтът е в процес на обновяване!

Нова зелена зона за отдих край Марица ще се изгражда по проект на Сдружение „Заедно за Свиленград” в партньорство с турската община Ениджия

Нова зелена зона за отдих край Марица ще се изгражда по проект на Сдружение „Заедно за Свиленград” в партньорство с турската община Ениджия

              Нова зелена зона за отдих край Марица ще се изгражда по проект на Сдружение „Заедно за Свиленград”. Сдружението подписа договор за финансиране на проект „Пътеки за култура и история без граници” по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020. Общата стойност на договора е 398 834,83 eвро. Проектът ще се реализира в партньорство с община Ениджия, област Къркларели, Турция. Целта на проекта е представяне на  културно-историческото и природно наследство по атрактивен и конкурентен начин на двете трансгранични общини. Срокът на изпълнението му е 24 месеца.

        Водещият партньор е Сдружение "Заедно за Свиленград". Инвестиционните дейности в Свиленград включват изграждане на зелена пешеходна зона по дигата на река Марица, в района между Стария и новия мост. Новата зона за разходки край реката ще включва изграждане на архитектурни елементи и съоръжения, площадка за отдих, озеленяване със  широколистни и иглолистни дървета и храсти. Тя ще осигури  по-добър достъп до културно-историческия паметник Стария мост в Свиленград. По проекта ще се изпълнят и съвместни мерки за информация и публични събития както в Свиленград, така  и в  Ениджия.