Сайтът е в процес на обновяване!

Областният управител на Област Хасково и кметът на Община Свиленград откриха реконструираните технически съоръжения на язовир „Келанджика” по проект за превенция и управление на риска от наводнения

Областният управител на Област Хасково и кметът на Община Свиленград откриха реконструираните технически съоръжения на язовир „Келанджика” по проект за превенция и управление на риска от наводнения

 

На официална церемония  „Откриване на обекта” областният управител на Област Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът на Община Свиленград арх. Анастас Карчев прерязаха лентата на ремонтирания язовир „Келанджика” в землището на село Димитровче, Община Свиленград.  Събитието се състоя на 22 юли 2020 г. по проект №BG16M1OP002-4.004-0006 „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”.

Проектът е  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-4.004 ”Mерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения” по приоритетна ос 4 ”Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”. Общата стойност на проекта е 1 000 000,00 лв., от които 850 000,00 лв. от Кохезионния фонд и 150 000,00 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.  Бенефициент по проекта е община Свиленград. Асоцииран партньор е Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи.

В планираните срокове на язовир „Келанджика” бяха извършени предвидените в проекта строително-монтажни дейности: реконструкция и възстановяване на преливника; ремонт и реконструкция на основен изпускател; извършване на възстановителни дейности на било стена; изграждане на Контролно-измервателна система /КИС/; почистване на участък от 500 м след язовирната стена, както и изграждане на оповестителна система.

След изпълнението на строително-монтажните работи се подобри техническото състояние на язовира. Целият обект, заедно с прилежащите му съоръжения, е приведен към изискванията на действащата нормативна база.

Проектът постигна основната си цел - превенция и управление на риска от наводнения на населените места по поречието на реките Келанджика, Левченска и Марица, и  опазване живота на хората в селата Генералово и Капитан Андреево, както и защита от наводнения на стратегическите инфраструктурни обекти АМ ”Марица” и ГКПП „Капитан Андреево”.

 „Приветствам работата на цялата община по проекта. Това е добрият пример, който показва волята и желанието на всички да се реализират дейности, свързани с превенция и управление на риска от наводнения на населените места“ - коментира областният управител д-р Стефка Здравкова.

Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев отбеляза с благодарност приноса на държавата и европейските фондове за възможността да се осъществи този проект и го определи като изключително значим в превенцията за опазване живота на хората и за защита от наводнения на стратегически обекти.

Гости на церемонията бяха заместник-кметът на община Свиленград Мария Костадинова и представители на Общинска администрация - Свиленград, началник сектор Комуникационни и информационни системи  – Хасково - инж. Найден Здравчев, началникът на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Свиленград – Ивелин Тонев, кметският наместник  на село Димитровче Донка Казакова, представители на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи „Еко Традекс Груп” АД, представители на Лайънс клуб „Свилена”- Свиленград, жители на село Димитровче, медии.