Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград допълва социалните услуги за нуждаещи се с новата услуга "Асистентска подкрепа"

Община Свиленград допълва социалните услуги за нуждаещи се с новата услуга

Общината предлага нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ за обгрижване на нуждаещи се жители на Свиленград и селата. Това е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова помощ в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. Помощта ще се  предоставя  до 4 часа дневно, всеки работен ден, от лица, които ще бъдат назначени на длъжност „Социален асистент” .

Вече стартира приемът на документи както на кандидати за потребители на социалната услуга, така и на кандидати за социални асистенти.

Документите се подават в „Център за административно обслужване“, в сградата на Общинска администрация - Свиленград.

Повече подробности за условията за кандидатстване за услугата и необходимите документи  могат да се намерят на сайта на общината www.svilengrad.bg , раздел Съобщения.