Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКИ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКИ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС

Във връзка с изпълнение на Заповед №319/09.03.2020г. на арх.Анастас Карчев-Кмет на Община Свиленград  относно предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 е разпоредена проверка от негова страна на обществени институции и организации, търговски обекти и места с висока посещаемост от граждани.

След извършената проверка от служители на ОбА-Свиленград е установено, че навсякъде са завишени превантивните мерки, извършва се периодично дезинфекция с препарати съдържащи хлор, служителите са оборудвани с предпазни маски и стерилни ръкавици, предприети са мерки срещу струпване на много хора в затворени помещения.В проверените обекти се спазват правила за безопасност , изработени са информационни табла за действието на вируса и опазването на гражданите.

Арх.Анастас Карчев призовава всички граждани на Свиленград да спазват предприетите превантивни мерки срещу разпространението на вируса и благодари за високата отговорност на всички обекти, отнасящи се с необходимата сериозност в така създалата се извънаредна ситуация в страната .