Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград - мерки за осигуряване на безопасни условия за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Община Свиленград - мерки за осигуряване на безопасни условия за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

 

 

Във връзка с указанията на Министерство на здравеопазването за провеждане на избори за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка заради COVID-19 Община Свиленград осигурява безопасно провеждане на изборния процес със следните мерки и действия в съответствие с въведените основни противоепидемични мерки в страната.

С мерките се цели да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло.

 Мерки и действия по време на изборния процес в сградите, в които се намират избирателните секции  (залата или стаята, където се провежда гласуването):

  1. Всички участници в изборния процес са задължени да носят защитна маска за лице, да спазват физическа дистанция и да извършват хигиена на ръцете.
  2. Ще бъдат обособени, доколкото е възможно, отделни входни и изходни коридори в сградите, в които са разположени избирателните секции, както и тяхното подходящо маркиране.
  3. Ще бъде осигурен контрол на входа на сградите, в които се намират избирателните секции, за пропускане и насочване на ограничен брой избиратели към избирателните секции, с цел да се избягват струпвания, така че избирателите да прекарват възможно най-малко време вътре в сградите.
  4. Ще се постави маркировка на местата за изчакване в и извън избирателната секция, така че да се осигури поддържането на физическа дистанция от поне 1,5 м между участниците в изборния процес.
  5. Ще се осигури дезинфектант за ръце на входа на сградите на избирателните секции.
  6. Периодично ще се провежда дезинфекция на контактни повърхности.
  7. Ще се провежда редовно проветряване чрез естествена вентилация на помещенията с отворени прозорци. Ако е невъзможно  да са постоянно отворени, проветряването ще се извършва за поне 5 до 10 минути на всеки час.
  8. Тъмната стаичка ще бъде поставена при възможност така, че входът ѝ да е обърнат към стена, за да се избегне докосване от избирателите на пердето на входа й.
  9. В секции с възможност за машинно гласуване ще бъде осигурен дезинфектант за ръце в близост до устройството.