Община Свиленград реконструира улици в село Левка

Изображение 14692

Община Свиленград извърши пълна реконструкция на 550 метра улици в село Левка. Напълно обновени са ул. „Лозан Господинов” – 400 метра, и ул. „ Стефан Милушев” – 150 метра. Основният ремонт включва изграждане на нова пътна конструкция, полагане на 0,50 м трошен камък и два слоя асфалт, нови бордюри и маркировка.  

Инвестицията е на стойност 581 000 лева, отпуснати от МРРБ съгласно одобрените за финансиране от държавния бюджет  проекти на общината.

В момента се извършва основен ремонт на улица в село Момково, а преди три месеца завърши обновяването на  улици и в село Капитан Андреево.

На тези улици при предходни проекти общината подмени водопроводите и след това ги включи в инвестиционната си програма за благоустрояване.

https://www.livechatalternative.com/