Община Свиленград снабдява с индивидуални съдове за битови отпадъци ромския квартал в града

Изображение 12451

 

Община Свиленград започна да снабдява с индивидуални кофи за битови отпадъци домакинствата в ромския квартал в града. Закупени и доставени са 250 броя съдове за смет от 240 литра. Раздаването на кофите, което стартира днес, се извършва по график от служители на общината. За да разяснят каква е целта, там бяха изпълняващата длъжността кмет на Свиленград Мария Костадинова и директорът на Дирекция „Общинска собственост и екология” инж. Иванка Димитрова.

„Община Свиленград още от началото на 2023 г. целенасочено започна с трайното решаване на проблемите със сметосъбирането в ромския квартал на града. Към момента то се извършва с контейнери, но сме получавали множество жалби от жители на квартала по отношение на местоположението им и струпването на големи количества отпадъци, както и ползването на съдове от съседни райони на града, обясни инж. Димитрова. Пилотно от началото на 2023 година се проучваше моделът за индивидуални съдове, като извозването на битовите отпадъци от квартала се осъществяваше чрез чували. Този метод имаше успех, показа добри резултати и отговорност на гражданите. Поради това се предприе закупуване на 250 броя инвидуални кофи – 240 л, и след доставката им през месец септември общината започна тяхното раздаване в ромския квартал в Свиленград.”

Този модел за сметосъбиране на битовите отпадъци в квартала ще доведе до премахване на анонимността на замърсителите и повишаване на отговорността на всеки жител за чистотата в района с цел постигане на по-добри резултати по пътя към нулевите отпадъци. Намерението на Община Свиленград е да надгражда този модел и в други квартали на града, в които има възможност за сметосъбиране чрез индивидуални съдове за битови отпадъци - кв. "Кап. Петко войвода", кв. "Младост", кв. "Речните лозя и др.

https://www.livechatalternative.com/