Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград стартира проект за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост

Община Свиленград стартира проект за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост

На 22 юни 2020 г. с официална церемония „Първа копка“ Община Свиленград даде старт на строително- монтажните работи по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост” на три обекта в гр.Свиленград - НЧ „Васил Левски 1933”, ОУ „Любен Каравелов” и Социален център гр. Свиленград.

Проектът се изпълнява по Оперативната програма „Региони в растеж“  2014-2020 година по сключен договор за БФП № BG16RFOP001-2.002-0019- C01 .

Общата стойност на проекта е 1 151 618,56 лв., от които 978 875,77 лв. от ЕФРР и 172 742,79 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

На събитието присъстваха кметът на община Свиленград - арх.Анастас Карчев, заместник-кметът - Мария Костадинова, Стефан Каймаков - директор на ОУ „Любен Каравелов”, Владимир Бъчваров - зам. директор, учители, педагози и културни дейци, представители на Общинска администрация - Свиленград, представители на фирмите изпълнители по проекта и граждани.

Светлана Панайотова, ръководител на проекта, представи финансиращия орган, основните цели, планираните дейности, очакваните резултати и размера на безвъзмездната финансова помощ.

Кметът арх.Карчев поздрави гостите на церемонията и отбеляза, че санирането на тези общински сгради е част от обещанията в предизборната му програма, които само след  8 месеца вече се изпълняват. Той благодари на колегите си от Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” за  упорития труд при подготовката и изпълнението на проекта.

Директорът на ОУ „Любен Каравелов” Стефан Каймаков благодари на общината от името на всички учители и родители и изрази увереност, че това училище ще стане едно приветливо културно място, което ще се ползва с желание от учениците.

С поставянето на първата топлоизолационна плоча EPS на фасадата на ОУ „Любен Каравелов” кметът на община Свиленград арх. Карчев и Светлана Панайотова - ръководител проект, дадоха символичен старт на строително-монтажните дейности.

Ръководителят на проекта пожела на всички  здраве, добро сътрудничество и диалог между всички страни участници в строителния процес за успешното изпълнение на проекта.