Община Свиленград започва ремонт на кладенци за питейна вода за решаване на проблема с водоснабдяването на града и селата Генералово и Капитан Андреево

Община Свиленград започва ремонт на кладенци за питейна вода за решаване на проблема с водоснабдяването на града и селата Генералово и Капитан Андреево

 

Община Свиленград започва спешен ремонт на два кладенеца за питейна вода. Идеята на кмета арх. Анастас Карчев е по този начин да се предотврати недостига на вода в Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево. Кладенците са собственост на община Свиленград, но са предоставени за ползване на ВиК – Хасково. Поради спешната необходимост от превантивните мерки днес се състоя извънредна сесия на Общинския съвет. Съветниците решиха да се осигурят 63 984 лева собствени средства от общинския бюджет за 2024 г. за текущ ремонт на обект: “Ремонтно-възстановителни работи на два броя кладенци за питейна вода в землището на град Свиленград, местност Лозенски път". С предоставените от общината средства ще се извърши сондиране и продълбочаване на кладенците, а със средства на ВиК – Хасково ще се оборудват с необходимата апаратура за включването им към водоснабдителната система. Кметът обясни, че най-бързо ремонтът може да се изпълни чрез пряко договаряне и ще приключи до месец март. Очакванията са това да повиши с 20 литра в секунда дебита или с 25% общото количество на водата, с която се захранват градът и селата Генералово и Капитан Андреево. В тези села и по високите етажи на сградите в града няма достатъчно налягане и водата често спира.

Най-спешно и най-важно в момента е да успеем да вкараме допълнителни количества вода в мрежата, за да задоволим нуждите на населението, каза кметът арх. Карчев. Паралелно с това, като собственик на инфраструктурата общината търси нови водоизточници за разширяване на водозахранването, тъй като градът се разраства и потреблението расте, уточни кметът.

На сесията присъстваха управителят на ВиК - Хасково инж. Божидар Желязков, главният инженер на ВиК – Хасково Тотьо Ангелов и управителят на ВиК – Свиленград Атанас Генов. Като представител на гражданите се изказа Елена Алексиева, която сподели, че през последните 6 месеца периодично нямат вода и е организирана подписка с искане  за решаване на проблема. Според специалистите причините за недостига на вода са завишеното потребление, загубите на вода по мрежата и нерегламентираното ползване. Инж. Божидар Желязков не изключи като причина за намаления дебит на питейната вода и скрита авария, която продължават да търсят. ВиК – Хасково поема ангажимент за намаляване на загубите на вода, като извърши обследване на водопроводната мрежа в Свиленград с монтиране на разходомери, за да се установи къде са загубите. Инж. Желязков обяви, че ВиК дружеството вече има одобрен проект към ОП „Околна среда” за изграждане на пречиствателна станциа за питейни води в Свиленград и подмяна на водопровода от напорния резервоар към града. Така водата ще се пречиства от мангана и ще изчезне помътняването й.

В момента Свиленград и районът се захранват с питейна вода от 10 кладенеца, които са с дебит 75 л в секунда.

https://www.livechatalternative.com/