Сайтът е в процес на обновяване!

Общината осигури дигитални устройства за децата в Центъра за настаняване от семеен тип

Общината осигури дигитални устройства за децата в Центъра за настаняване от семеен тип

Общината осигури дигитални устройства за обучение в електронна среда на децата в Центъра за настаняване от семеен тип без увреждания. Закупени са 6 таблета, 2 лаптопа и 1 мултифункционално устройство. Те са предоставени на потребителите в центъра и вече се ползват за дистанционното им обучение. Електронните устройства са осигурени по проект, разработен от общината, а средствата са отпуснати от Фонд „Социална закрила“.