Сайтът е в процес на обновяване!

Общината приключи благоустрояването на парк „Сухата река” - засадени са нови 117 броя иглолистни и 55 броя широколистни дървета и над 1 550 броя храсти

Общината приключи благоустрояването на парк „Сухата река” - засадени са нови 117 броя иглолистни и 55 броя широколистни дървета и над 1 550 броя храсти

 

 

Приключи мащабното благоустрояване на една от централните зелени зони в Свиленград – парк „Сухата река”. След изпълнение на строителството обектът е въведен в експлоатация. Общата стойност на строително-монтажните работи е 580 558,54 лв. с ДДС. Извършените дейности в парка включват: изграждане на два еко къта - за деца до 6 години и за деца от 6 до 12 год., площадка за фитнес на открито, сцена за детски изяви, паркоместа за автомобили и стойки за паркиране на 10 велосипеда. Цялата паркова територия е наситена с дървени пейки с облегалки, пейки с перголи, беседка и кошчета за отпадъци. В парка са монтирани художествени пластики, къщички за птици и за книги. Изградено е парково осветление и фотосоларно осветление в детските площадки. Затревени са 3 470 кв.м площ, засадени са 117 броя иглолистни дървета - 17 различни вида, 55 броя широколистни дървета - 14 различни вида, над 1 550 броя храсти - 16 различни вида. За поддръжката на зелените площи е изградена автоматизирана поливна система.

Паркът -  в частта му от ул. „Васил Левски” до ул. „Хр. Шишманов”, се превърна в красива зелена зона за отдих, игри и спорт на деца и възрастни по проекта на общината „Зелени урбанизирани територии - по-добро място за живеене”,  финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020”. Проектът се изпълнява в партньорство между четири бенефициента: община Свиленград като водещ партньор по проекта, община Любимец, община Волви - Република Гърция и НПО DIMOSSINETERISTIKI EVROS S.A- Република Гърция. Общата стойност на проекта е 1 139 772,90 евро, като от тях 542 489,34 евро определят бюджета на община Свиленград.

Така бе довършено благоустрояването и озеленяването на цялата зелена зона „Сухата река”, което започна с друг проект на общината през 2011 г. със средства от Програмата за развитие на селските райони.

С отпуснатите европейски средства се цели създаването на устойчиви модели за опазване на биологичното разнообразие и подобряване на състоянието на екосистемите,  осигуряване на по-зелена градска среда за жителите и туристите и промяна в отношението им към околната среда, водеща до опазване на биологичното разнообразие в ежедневната им дейност.

В с. Левка, с. Мезек, кв. „Капитан Петко войвода”, гр. Свиленград и по околовръстното шосе  на ул. „Сан Стефано” също се извършиха дейности по озеленяване.

Предстои по проекта да се извършват различни видове проучвания като основа за  изготвяне на Съвместна стратегия за устойчиво развитие на региона, която да обхваща опазването на биоразнообразието и начини за развитие на транспорта, туризма и селското стопанство, които да не нарушават съществуващите екосистеми.

Демонстрационните мерки от страна на гръцките партньори са свързани с намаляване на въглеродните емисии от транспорта в градската среда. Гръцките партньори ще закупят 72 велосипеда като 12 от тях ще бъдат електрически, заради които ще се поставят и две станции за захранване.  Велосипедите ще се използват като средство за  екологичен обществен транспорт и ще бъдат свързани с разработено мобилно приложение за определяне на най-екологичния маршрут.