Сайтът е в процес на обновяване!

Общината продължава да извършва административни услуги при строги мерки за безопасност. Призовават се хората да ограничат контактите и излизанията си

Общината продължава да извършва административни услуги при строги мерки за безопасност. Призовават се хората да ограничат контактите и излизанията си

       Общинска администрация – Свиленград ще продължи да обслужва населението на общината  при повишени мерки за сигурност. Това е регламентирано със заповед на кмета арх. Анастас Карчев, издадена съобразно заповед на министъра на здравеопазването за предприемане на действия, ограничаващи епидемиологичното разпространение на COVID-19.  Със заповедта се въвежда специален режим за достъпа на хора в сградата на Общинската администрация и преминаване през здравен филтър. Целта е да се предпазят както гражданите, така и служителите от евентуална зараза.

    Достъпът на посетители ще бъде разрешен само до Данъчната дирекция, до ГРАО и до Центъра за обслужване на граждани - Деловодството, които се намират на първия етаж на сградата. Ще се пропускат редуциран брой хора, които трябва да спазват дистанция от минимум 1 м помежду си. Няма да се допускат лица с грипоподобни симптоми и висока температура, която ще бъде измервана на входа. Тази мярка ще се прилага и към общинските служители, които ще влизат до работните си места. Мерките за дезинфекция в сградата се засилват.

     Отменят се приемните дни на кмета и неговия управленски екип. Заседанията на комисиите към Общински съвет – Свиленград ще се проведат дистанционно по интернет.

    Общинският социален патронаж продължава да обслужва нуждаещите се възрастни и самотни хора  с храна и лекарства. Млечна кухня също продължава да функционира, като се препоръчва да не се водят тама деца и да се избягва струпване.

    Призовават се гражданите да спазват указанията на Националния оперативен щаб и да ограничат контактите и излизанията си. Желателно е да използват заявяване на административни услуги и получаване на издадени документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Телефони в ОбА - Свиленград:

Местни данъци и такси: 0379/ 7 43 47;

Център за обслужване на граждани – 0379/ 7 43 62;

ГРАО – 0379/ 7 43 56

Общинска администрация  - 0379/ 7 43 02;

Денонощни телефони: 0379/ 7 43 65, 0379/ 7 19 05

Имейл: [email protected]