Сайтът е в процес на обновяване!

Общината ще изгради нова детска градина „Снежанка” със средства от Министерството на образованието и науката

Общината ще изгради нова детска градина „Снежанка” със средства от Министерството на образованието и науката

          Община Свиленград ще започне изграждането на нова детска градина „Снежанка”, след като необходимите за това средства бяха отпуснати от Министерството на образованието и науката. 2 000 000 лева безвъзмездна финансова помощ са осигурени по програмата на министерството  „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2022 г.), модул 1 –„Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“. Община Свиленград ще участва със съфинансиране в размер  на 515 209,58 лева.

              Проектът на общината предвижда изграждане на нова детска градина в Свиленград на мястото на рушащата се ДГ „Снежанка”. Съществуващата стара сграда с РЗП 380 кв.м е построена през 1923 г. за училище. От 1985 година започва да функционира като детска градина. През 1993 г. е достроено крило с РЗП 380 кв.м. Към момента тази сграда не отговаря на изискванията на Наредбата за здравните изисквания към детските градини.

              Новият проект предвижда изграждане на модерна двуетажна сграда със застроена  площ 1083,67 кв.м, с разгъната застроена площ 1826,04 кв.м и изградена и благоустроена нова дворна площ от 2 600  кв.м. В новата детска градина ще бъдат осигурени места за 100 деца, разпределени в 4 групи.

            Към настоящия момент Община Свиленград има пълна проектна готовност. Идейният проект на модерната сграда бе избран с конкурс, проведен през 2013 г. На тази база бе разработен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Проведени са обществени поръчки съгласно ЗОП, избрани са изпълнители и са сключени договори за дейностите по изпълнение на СМР, осъществяване на авторски и строителен надзор. С осигуряване на финансирането от МОН строително-монтажните работи могат веднага да стартират с откриване на строителна площадка.

             Основната цел на проекта е осигуряване на равен достъп за всички деца от 4-годишна възраст до предучилищно образование в общинските детски градини в Свиленград. Специфичните цели на проекта са преодоляване недостига на места в детските градини; осигуряване на здравословна физическа среда за децата, както и възможност да получават предучилищното си образование в близост до тяхното местоживеене.

               Построяването на нова детска градина бе един от ангажиментите в предизборната програма на кмета на Община Свиленград арх. Анастас Карчев.