Сайтът е в процес на обновяване!

Общината ще обособи противопожарно депо в Сакар върху имот, предоставен от държавата

Общината ще обособи противопожарно депо в Сакар върху имот, предоставен от държавата

 

С решение на Министерски съвет днес на община Свиленград бе безвъзмездно прехвърлена собствеността на имот в района на село Дервишка могила. Имотът включва земеделска земя с площ 987 кв.м и масивна сграда от 74 кв. м, които са били ползвани от АПИ.

Община Свиленград ще обособи предоставения обект в противопожарно депо, което ще се ползва от доброволното формирование. Обектът ще бъде база за техника, инструменти и материали за по-бърза реакция на доброволците в района на Сакар планина, където по време на пожароопасния летен сезон често възникват горски пожари и през последните години е с висок пожарен риск.