Общинските съветници избраха състава и председателите на постоянните комисии към ОбС

Общинските съветници избраха състава и председателите на постоянните комисии към ОбС

Второ заседание проведоха днес общинските съветници, избрани за новия мандат 2023 - 2027 година. На него присъстваха кметът арх. Анастас Карчев, заместник-кметът Анелия Георгиева, секретарят на общината Надя Пеева, директори на дирекции и отдели. На заседанието бяха сформирани постоянните комисии към Общинския съвет и разгледана първа докладна на Общинската администрация относно отчет на Държавно горско стопанство - Свиленград.

След гласуване бяха определени следните председатели и членове на седемте комисии към ОбС:

Икономическа комисия: Д-р Мариян Кръстев – Председател, Атанаска Михайлова, Даниела Георгиева, Мариела Софронова, Петя Милчева, Светла Георгиева, Стамо Димитров.

Бюджетна комисия: Даниела Георгиева - Председател, Атанаска Михайлова, Мартин Айвазов, д-р Мариян Кръстев, Росица Иванова, Петя Милчева, Стамо Димитров.

Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда: Мариела Софронова – Председател, Васил Василев, Георги Илиев, Мартин Айвазов, Марияна Иванова, Николай Михайлов, Тодорка Хърсева.

Комисия по териториално и селищно устройство: Инж. Ненко Дервенков –Председател, Мариела Софронова, д-р Мариян Кръстев, Мартин Айвазов, Николай Михайлов, Карчо Карчев, Стамо Димитров.

Комисия по здравеопазване, социални дейности и спорт: Росица Иванова – Председател, Даниела Георгиева, Диана Стоянова, д-р Диана Василева, Кирил Търпов, Марияна Иванова, Мария Димитрова.

Комисия по образование, култура, права на човека и европейска интеграция: Атанаска Михайлова – Председател, Васил Василев, Георги Илиев, Диана Стоянова, Кирил Търпов, Мария Димитрова, Тодорка Хърсева.

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество: Николай Михайлов - Председател, Васил Василев, Георги Илиев, Карчо Карчев, Мария Димитрова, Марияна Иванова, Петя Милчева.

https://www.livechatalternative.com/