Омбудсманът на републиката подкрепя позицията на кмета арх. Анастас Карчев относно закриването на Районен съд - Свиленград

Омбудсманът на републиката подкрепя позицията на кмета арх. Анастас Карчев относно закриването на Районен съд - Свиленград

Омбудсманът на Република България подкрепя позицията на кмета на община Свиленград арх. Анастас Карчев по отрицателното му становище относно планираното закриване на Районен съд – Свиленград. Това става ясно от официалния отговор на доц. д-р Диана Ковачева на постъпилото до нея становище на кмета по казуса. В документа се казва: "Доколкото обаче поставеният от Вас проблем касае правото на достъп на гражданите до правосъдие, се обърнах към г-н Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, като подкрепих позицията Ви и призовах задълбочено да се обсъдят всички изложени аргументи и да бъде взето решение, което няма да накърни правото на достъп до правосъдие на гражданите на малките общини и ще осигури качествено и безпрепятствено правораздаване".

Както е известно, арх. Карчев изпрати до различни институции и органи  -  Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Омбудсмана на републиката, Областна управа - Хасково, Окръжен съд – Хасково,  категоричното си възражение против приемането на новия модел 4 за оптимизация на съдебната карта. Според него планираното съдебно преустройство и закриването на съда в Свиленград ще се отрази негативно на социално-икономическото развитие на общината и ще оскъпи, ограничи и забави правото на достъп до правосъдие на жителите й.

Публикуваме становището на кмета и отговора на омбудсмана като прикачени файлове.

 

Файлове:

Stanovishte_kmet.pdf Stanovishte_kmet.pdf

Ombudsman_otgovor.pdf Ombudsman_otgovor.pdf

https://www.livechatalternative.com/