Сайтът е в процес на обновяване!

Новини

На 24 май Свиленград ръкопляска на хората на духовността

       На днешния светъл празник - 24 май, Свиленград ръкопляска на хората на духовността и просветата. На импровизирано тържество на открито пред Общинската библиотека, до стария мост на Марица, духът на празника бе пресъздаден с музиката на градския духов оркестър „Костадин Манов“, изпълнения на стихове и песни от…

Кметът арх. Карчев връчи наградите „Учител и Ученик на годината”

         Кметът арх. Анастас Карчев връчи годишните награди „Учител и Ученик на годината” по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. Тази година всички преподаватели и ученици, които бяха  номинирани от учебните и детските заведения, бяха наградени и получиха кристални плакети,…

Заповед на кмета за възобновяване на курсовете по автобусни линии с направление София-Свиленград

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К А      Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  О  Б  Щ  И  Н  А      С  В  И  Л  Е  Н  Г  Р  А  Д   З  А  П  О  В  Е  Д  № 686 Свиленград,14.05.2020г. на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА  Н…

Микро- и малки предприятия могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика. Предприятията,…

Заповед на кмета за изменение на Заповед №657 от 07.05.2020 г. относно прилагането на противоепидемичните мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   З А П О В Е Д № 668 Свиленград, 12.05.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповеди РД-01-256/11.05.2020г., РД-01-259/11.05.2020г. на Министъра на…

МБАЛ Свиленград получили финансиране от фонда „Обединени срещу COVID-19“

Още на първи кръг свиленградската болница стана част от големия списък с получили финансиране болници, общини и неправителствени организации. МБАЛ Свиленград получи дарение в размер на стойност 10 000 лв. от Фондацията за закупуване на медицински консумативи, дезинфектанти и защитни средства за болничния персонал и доброволците. Фонд „Обединени срещу COVID-19“…

Заповед на кмета за изменение и допълнение на Заповед №585 от 04.05.2020 г. относно прилагането на противоепидемичните мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   З А П О В Е Д № 657 Свиленград, 07.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповеди РД-01-247/01.05.2020г., РД-01-248/01.05.2020г., РД-01-249/03.05.2020г. и РД-01-250/05.05.2020г. на…

Заповед на кмета за промяна в режима на част от противоепидемичните мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД З А П О В Е Д № 585 Свиленград, 04.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповеди РД-01-247/01.05.2020г., РД-01-248/01.05.2020г.и РД-01-249/03.05.2020г.  на Министъра на здравеопазването…

Общината разширява обхвата на услугата Патронажна грижа по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Община Свиленград изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0068-C02, проект „Патронажна грижа в Община Свиленград“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, като водещ бенефициент. Със стартиране на нова процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на…

Започва пръскане срещу кърлежи на зелените площи в парковете

      Обработка срещу кърлежи на зелените площи и алеи в парковете предприема общината на 27 и 28 април. Третирането с препарати срещу опасните паразити ще се извършва във вечерните часове след 19.30 часа. В същия период се прави и канална дератизация срещу гризачи. Тази сутрин приключи пръскането срещу комари…