Сайтът е в процес на обновяване!

Продължава подкрепата за нуждаещите се в условия на пандемия

Продължава подкрепата за нуждаещите се в условия на пандемия

На телефони 0379/72293, 0886030229 и 0887722606  нуждаещите се жители на Община Свиленград могат да подадат заявка за пазаруване на храна и лекарства, както и за заплащане на битови сметки. Предлаганите услуги са по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград“ – Компонент 3 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Целта на услугите е предпазване и подпомагане във връзка с разпространението на COVID-19. В изпълнение на проекта се подпомагат лица чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването COVID-19, се налага мобилизиране с цел превенция и подпомагане на достъпа до социални услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване,  възрастни над 65 г., които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, и лица под карантина.

Ангажираните лица за изпълнение на дейностите са снабдени с всички необходими лични предпазни средства според изискванията на противоепидемичните мерки и се легитимират с удостоверения.