Публично обсъждане на проектобюджета на община Свиленград за 2022 г.

Публично обсъждане на проектобюджета на община Свиленград за 2022 г.

Публично обсъждане на проектобюджета на община Свиленград за 2022 г. се проведе на 24.03.2022г. от 15.00 часа в голямата зала на Общинска администрация. Присъстваха общински съветници, представители на бизнеса, пенсионерските клубове, медии, граждани.

Заместник-кметът Мария Костадинова представи чрез мултимедийна презентация новата финансова рамка и политиките на общината в трудната обществена обстановка на пандемия и война в Европа. Презентацията на проектобюджет 2022 г.  е приложена към информацията.

Кметът арх. Анастас Карчев отговори на въпроси, свързани с проектиране и ремонт на улици, ремонт на пенсионерски клубове, благоустрояването на бул. „България”, разделното събиране на отпадъци и финансирането на спортните клубове. Становища, мнения и предложения от страна на местната общност са включени в протокола от обсъждането.

Днес проектът на бюджета ще се разгледа на заседанията на комисиите към Общинския съвет. Предстои да бъде приет на редовната сесия на ОбС на 30 март.

Файлове:

Проектобюджет 2022 г_.ppt Проектобюджет 2022 г_.ppt

https://www.livechatalternative.com/