Сайтът е в процес на обновяване!

Публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2020 година

Публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2020 година

             2020 гoдинa e пъpвaтa oт мaндaтa нa ĸмeтa apx. Aнacтac Kapчeв и тoзи oбщинcĸи cъвeт, зaтoвa ocнoвнaтa цeл, ĸoятo сме си поставили c настоящия бюджeт на община Свиленград, e пpиeмcтвeнocт нa paбoтaтa oт пpeдxoднитe гoдини и пpexoд ĸъм peaлизиpaнe нa нoви идeи и пpoeĸти. Tъpcили cмe бaлaнc мeждy жeлaнo, възмoжнo и peaлeн финaнcoв pecypc. Това каза заместник-кметът Мария Kocтaдинoвa, която презентира проектобюджета за новата година на публично обсъждане за жителите на общината. Събитието се проведе в малката зала на ОбА. Присъстваха общински съветници, представители на училища, читалища, пенсионерски клубове, музея, кметове на села, журналисти, граждани.

             Кметът  арх. Анастас Карчев изтъкна изграждането на нова детска градина „Снежанка” като най-важният приоритет за годината. Той уточни, че за изпълнението на  модерната сграда на детското заведение се очакват средства от държавния бюджет. Относно благоустрояването на кв. "Изгрев" и нуждата от премахване на гаражните клетки, той съобщи, че това ще става поетапно след приключване на зимния сезон и предстои  общината на етапи да  започне изграждането на паркоместа, зелени площи и детски  площадки в този квартал.

             Директорът на Дирекция „Общинска собственост” инж. Иванка Димитрова и директорът на Дирекция „Местни данъци и такси” Живко Великов  отбелязаха акцентите при формирането на местните приходи в бюджета.

            Заместник-кметът Костадинова  направи мултимедийна презентация  на проектобюджета  -  очаквани приходи  и тяхното разпределение по дейности.

            През 2020 година общината ще разполага с 22 065 902 лева. Заложените приходи  са - от делегирани от държавата дейности – 13 275 524 лв. и от местни дейности -  8 790 378 лв. По-големите от местните постъпления са:  данъчните приходи – 2 510 000 лв., общински такси – 2 089 000 лв., приходи от собственост – 1 255 000 лв., от продажби – 622 000 лв.

            В  Инвестиционната програма на общината  ще бъдат вложени  12 799 707 лева. В тази сума влизат средства от  бюджета  - 1 953 383 лева и средства по проекти, финансирани от програми на Европейския съюз на стойност  10 846 324 лева.

            Най-голям дял в бюджета имат разходите за дейност образование - 9 820 534 лева. В тях влизат средства за издръжка на детски градини и училища, инвестиционни разходи за благоустрояване и текущи ремонти.

            Перото за социални дейности е в размер на 2 153 075 лева, което включва по-високо  възнаграждение на служителите, работещи в тази тежка сфера.

            За благоустрояване са разчетени 1 996 568 лева за ремонти на още улици в града и селата, детски площадки и зелени площи, междублокови пространства и др. Присъстващите на обсъждането можеха да видят на специална карта, кои улици са напълно ремонтирани и с подменен водопровод и на кои предстои да започне рехабилитация.

           За дейностите в сферата на екологията са предвидени 1 547 002 лева, от които средства за чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, озеленяване, авиохимическо третиране срещу комари и др.  52 170 лева от тази сума са за изграждане на временен стационар за безстопанствени кучета.

           За енергийна ефективност и ВиК, което включва изграждане на водопровод и канализация на нова улица в кв. „Речните лозя”, мерки за енергийна ефективност на 8 многофамилни сгради и др. - 1 049 407 лева. 

           За дейност здравеопазване бюджетът е 819 433 лева., за култура, туризъм и читалищно дело - 780 033 лева, за спортни дейности и субсидиране на спортните клубове  -  435 138 лева.

          През 2020 г. общината ще реализира 14  проекта, финансирани от програми на ЕС,  на обща стойност 12 002 976 лева.

Вижте презентацията на проектобюджета, приложена към информацията.

 

Файлове:

Презентация на проектобюджета Презентация на проектобюджета