Развитието на електрическата мобилност в Свиленград обсъдиха на кръгла маса

Развитието на електрическата мобилност в Свиленград обсъдиха на кръгла маса

Кръгла маса на тема “Изграждане на устойчиво бъдеще за местния бизнес и общността чрез електрическа мобилност” се проведе в Общинска администрация – Свиленград. Събитието се организира от Съюза на производителите на екологична енергия в рамките на проект “Трансгранична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства” (E.VE.CR.I.). Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020.

Мартин Заимов - председател на „Българска асоциация - електрически превозни средства”, обясни пред представители на местния бизнес предимствата на електрическите превозни средства и възможностите за инсталиране на зарядни станции на територията на Свиленград и региона.

Проектът е насочен към местни предприемачи, желаещите да стопанисват електрически зарядни станции – собственици на хотели, ресторанти, търговски обекти и др., както и към ползватели на електромобили, оператори на зарядни станции, местна власт и общности. Той цели да стимулира развитието на регионалния бизнес чрез устойчивото използване на електромобили и изграждането на съответната инфраструктура от зарядни станции в трансграничния регион България-Гърция. Ще бъдат инсталирани 50 зарядни станции, за да се разшири зарядната мрежа и да се стимулира употребата на електромобили. Това ще има ползотворно въздействие както върху околната среда, така и върху обществото чрез насърчаване на трансгранично сътрудничество за енергийна ефективност и чисти технологии. Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев, който присъства на срещата, изрази от името на общината подкрепа към дейностите по проекта.

https://www.livechatalternative.com/