Сайтът е в процес на обновяване!

С авиационна техника ще се пръска срещу комари в периода 23 април - 1 май

С авиационна техника ще се пръска срещу комари  в периода 23 април - 1 май

В период от 23.04.2020 г. до 01.05.2020 г., от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до река Марица.

Подлежащите на третиране терени са в местности и с площ, както следва:

1. гр.Свиленград

-местност Канаклийска ува -отстоянието от населеното място е 2 км

-местност Орманя -отстоянието от населеното място е 2 км

-местност Пашекьовска ува -отстоянието от населеното място е 2 км

-местност Подбаяндър -отстоянието от населеното място е 2 км

2. с.Кап.Андреево

-местност Гюнлюка -отстоянието от населеното място е 2 км

-местност Биберлика -отстоянието от населеното място е 2 км

3. с.Генералово

-местност Левка дере -отстоянието от населеното място е 2 км

-местност Ченгене дере -отстоянието от населеното място е 2 км

-местност Тополите -отстоянието от населеното място е 2 км.