С нови дървета се допълват и разширяват зелените зони в Свиленград

Изображение 10576

Ново озеленяване в градската среда извършва община Свиленград. Общо 170 фиданки се засаждат от работници на Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” покрай околовръстния път на града, в Градския парк, парк „Младежки” и на улица „Крайречна”. Дръвчетата са от видовете чинар, летен дъб и ликвидамбър (амброво дърво), за които са характерни голяма широколистна корона и атрактивно есенно оцветяване. Фиданките са закупени със средства от общинския бюджет.

Озеленяването включва както ново засаждане, така и подновяване на стари увредени дървета от съществуващите зелени площи. С новите чинари покрай околовръстния път на Свиленград ще се оформи допълнителна зелена зона. Тя ще предпазва от шум и запрашаване крайните квартали „Изгрев” и „Речните лозя”.

https://www.livechatalternative.com/