Седмични информационни срещи за подпомагане на младежи за работа или обучение организира общината

Седмични информационни срещи за подпомагане на младежи за работа или обучение организира общината

 

Общинска администрация Свиленград стартира нова инициатива – периодични информационни срещи с неучещи и неработещи младежи, живеещи на територията на община Свиленград. Те ще се провеждат от младежки медиатор с младежи до 29-годишна възраст, които не учат, не работят и не са включени във форми за обучение за придобиване на професионална квалификация.

На срещите младежите ще получават информация относно свободни работни места и активни програми за включване в заетост, възможности за обучение, стажове и чиракуване. Ще се разглеждат актуални обяви за прием в учебни заведения, обяви за конкурси и други подобни.

Целта на инициативата е да се мобилизират неактивните лица да започнат да търсят възможности за включване в заетост или образование, да се насочват към работодатели, да им се оказва помощ при изготвяне на автобиография и необходимите стъпки до започване на работа.

Срещите ще се провеждат всеки четвъртък от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация - Свиленград, на първи етаж, в Център по проблеми на детската личност /входът е от страна на Ритуалната зала/.

Първата среща ще се проведе на 10.03.2022 г.

 

Координати за контакт и записване за участие в срещите:

Мария Перчемлиева – Младежки медиатор в Общинска администрация-Свиленград

Тел. 0379 74374

e-mail: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/