Споразумение за партньорство в областта на спорта подписаха общините Свиленград, Галянико, Кръшко и Виана до Алентежо

Споразумение за партньорство в областта на спорта подписаха общините Свиленград, Галянико, Кръшко и Виана до Алентежо

В рамките на проект „SKILLS FOR HEALTH & SPORT IN EU SMALL COMMUNITIES”, реализиран по програма ERASMUS+Sport, делегации от трите общини Виана до Алентежо - Португалия, Кръшко - Словения и Свиленград – България посетиха водещия партньор община Галянико – Италия, където се проведе заключителна среща по проекта.

На официална церемония беше подписано четиристранно Споразумение за партньорство и сътрудничество в областта на спорта. Всички страни изразиха готовността си за бъдещи съвместни проекти и инициативи в областта на спорта и културата в общностите.

Делегациите посетиха спортните бази, културно-исторически забележителности и знакови за региона на Галянико и Биела институции, както и благотворителна фондация за борба с рак при децата.

На заключителна пресконференция бяха представени постигнатите резултати по проекта, чиято цел е да представи различни видове спорт на територията на партниращите общини, както и да насърчи спортуването и здравословният начин на живот при хора от всички възрасти.

https://www.livechatalternative.com/