Сайтът е в процес на обновяване!

Световната награда за екология ENERGY GLOBE бе присъдена на Община Свиленград

Световната награда за екология ENERGY GLOBE бе присъдена на Община Свиленград

Община Свиленград бе отличена с международната награда ENERGY GLOBE. Най-престижната екологична награда в световен мащаб й бе присъдена за проекта „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград”. Церемонията по награждаването се състоя в Австрийската търговска камара към Австрийското посолство. Отличието се дава ежегодно на проекти, насочени към енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и запазване на природните ресурси. Сертификатът ENERGY GLOBE е международно признат отличителен знак за устойчивост.

Целта на наградата е да привлече световното внимание към успешни устойчиви проекти, които преодоляват екологични проблеми чрез успешно изпълнени решения, и да мотивира хората да станат по-активни в тази област. С повече от 187 страни-участнички и над 2000 представени проекта годишно наградата ENERGY GLOBE е днешната най-престижна екологична награда в света. Тя включва проекти на регионално, национално и международно ниво, които съхраняват и защитават природните ресурси или използват възобновяема енергия. Церемониите по награждаването се провеждат по целия свят. Наградите се връчват в отделните страни в международните офиси на Австрийската търговска камара.
Наградата ENERGY GLOBE е основана през 1999 г. от австрийския пионер в енергетиката Волфганг Нойман. Победителите получават сертификат за наградата, подписан от председателя на журито на ENERGY GLOBE Манека Ганди и инициатора на наградата Волфганг Нойман.

Проектът на община Свиленград „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” се реализира през периода 2012-2015 година. Той беше най-мащабният проект за цяла Хасковска област на стойност 48 млн. лева. Проектът бе финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013”. Общината инвестира средствата в инфраструктура за пречистване на отпадни води в град Свиленград и изгради пречиствателна станция, обнови и изгради водопроводна и канализационна мрежа в три квартала на града и модернизира защитни технически съоръжения на река Марица, предпазващи от наводнения.

Това не е първата награда за този проект. През 2016 г. той бе отличен за принос в изграждането на инфраструктурата на България в категорията Екологична водна инфраструктура в инициативата INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016.