Сайтът е в процес на обновяване!

Свиленград участва в международен проект за насърчаване на спорта и грижата за здравето

Свиленград участва в международен проект за насърчаване на спорта и грижата за здравето

 

 

Делегация от Свиленград посети италианската община Галянико в началото на месец юли. Визитата бе с цел провеждане на първа работна среща по проект „Умения за здраве и спорт в малки европейски общности" (SKILLS FOR HEALTH & SPORT IN EU SMALL COMMUNITIES) по програма на ERASMUS+ Sport. В проекта участват четири малки общини – Галянико - Италия (водещ партньор), Виана до Алентехо - Португалия, Кръшко - Словения и Свиленград - България. В работната среща всеки партньор представи града си и спортните дейности в него, както и събитията, които планира да организира в рамките на проекта.

Спортният обмен е сред основните дейности по международния проект. Ще бъдат организирани спортни събития на територията на всяка партньорска община с цел да се насърчи спорта и спортуването за добро здраве. Друга важна цел е да се създаде осведоменост между младите хора за важността на грижата за здравето. Всяка община ще изпрати изявени свои спортисти на събития на териториите на останалите общини, като по този начин ще се обмени опит и всяка страна партньор ще има възможност да се запознае със средата на живот и културата на другите участници.

Свиленград ще посрещне своите гости по проекта през април 2022 г., когато е планирано спортното събитие тук. Свиленградски спортисти ще посетят Португалия през месец май, Словения през септември и Италия през октомври 2022 г.