Танцов състав „Творецът” от град Свищов е победителят на Международния фолклорен фестивал "Песни и танци без граници" в Свиленград

Изображение 14556

Голямата награда на Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” в Свиленград бе присъдена на Фолклорен танцов състав „Творецът” от град Свищов. Победителите получиха диплом, плакет и парична премия.

Фестивалът се проведе в продължение на три дни на открита сцена в парк „Младежки”. В него участваха над 700 певци, танцьори и инструменталисти. Наградите – парични премии за класираните на първо място, златни, сребърни и бронзови медали, плакети и дипломи бяха раздадени в 20 категории в три различни възрастови групи.

Наградата на кмета на община Свиленград арх. Анастас Карчев, под чийто патронаж се провежда фестивалът, заслужи НЧ „Светлина 1900”, село Цалапица, община Родопи, обл. Пловдив за цялостно представяне на певческите и танцови формации.

Първо място и златен медал в различните категории бяха присъдени на следните участници:

Индивидуален певец до 11 г. - Мария Христова - НЧ „Просвета 1870”, гр. Свиленград

Индивидуален певец от 12 до 16 г.  - Виктория Танева -  НЧ „Просвета 1870”, гр. Свиленград

Индивидуален изпълнител инструменталист до 11 г. - Пролет Узунова – Сдружение „Творецът”, гр. Свищов.

Индивидуален изпълнител инструменталист от 12 до 16 г. – Йоан Петров – НЧ „Родопски фар 1938”, гр. Кърджали.

Певческа група  автентичен фолклор до 11 г. - ДФГ „Тракийска китка” при НЧ „Просвета 1870”, гр. Свиленград.

Певческа група обработен фолклор до 16 години - дует Веселина и Божидар Дачеви - НЧ „Изгрев 1921”, с. Мезек, община Свиленград.

Танцов състав до 16 години - Детски танцов състав „Средногорски полъх”, гр. Ихтиман.

Индивидуален изпълнител певец над 16 години - Лидия Леонидова – НЧ „П.Р.Славейков 1908”,  гр. Пловдив.

Певческа група автентичен фолклор над 16 години - Фолклорна група „Георги Фершелов” при НЧ „Пробуда 1896”, с. Горски извор, община Димитровград.

Певческа група обработен фолклор над 16 г. - Женски народен хор „Родна песен” при НЧ „П.Р.Славейков 1908”, гр. Пловдив.

Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора над 16 години - Танцов клуб „Калековец” при НЧ „Пробуда 1927”, с. Калековец, община Марица, обл. Пловдив.

Танцов състав над 16 години - Танцов състав „Средногорски полъх” при сдружение „Средногорски полъх”, гр. Ихтиман,  обл. София.

Награда за най-малък участник във фестивала получи петгодишният Иван Грозев от Детска вокална група „Радост” при ДГ „Радост”, гр. Свиленград.

Специална награда за чуждестранен участник във фестивала получиха: българското училище „Цар Симеон Велики” към Българо-гръцкото образователно сдружение с. Дикеа и гр. Орестиада, Република Гърция, Танцов клуб „Балкан” при филиал гр. Одрин на НЧ „Просвета 1870”, Република Турция, Група за балкански народни танци гр. Одрин и Фолклорна група към Градски съвет гр. Одрин, Република Турция.

Снимки от фестивала на фотографа Димитър Чокоров са публикувани на адрес https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100067839305036&set=a.787265806878056

 

Публикуваме протокола на журито с всички наградени

на МФФ "Песни и танци без граници" - Свиленград 2024

ПРОТОКОЛ

Днес, 08.06.2024 г., жури в състав:Председател –Проф. акад.Милчо Василев и членове:Доц. д-р Стефан  Йорданов–хореограф, преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство «Проф. Асен Диамандиев»гр. Пловдив и Снежана Янева-Директор на Дирекция„Хуманитарни дейности» при Община Свиленград, присъди наградите на Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” – Седемнадесето издание, както следва:

Индивидуален изпълнител певец:I-ваА група-изпълнители до 11 г.

3-то място – Диплом и бронзов медал–Катерина Христозова – НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

3-то място – Диплом и бронзов медал–Аделина Танева – ДФГ „Тракийска китка” при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

3-то място – Диплом и бронзов медал–Василена Димитрова – ДФГ „Тракийска китка” при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Мирослава Стоянова – НЧ «Просвета 1909», с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Радост Илиева – НЧ «Просвета 1909», с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Петринка Петрова – ДФГ „Тракийска китка” при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Мария Христова - НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

Индивидуален изпълнител певец:I-ваБ група- изпълнители от 12 до 16 г.

3-то място – Диплом и бронзов медал–Далия Полонова – ФГ „Лъчи от Тракия” при СУ „Д-р Петър Берон” гр. Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Николета Христова – Народен хор «Станко Панайотов» при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Веселина Дачева – НЧ „Изгрев 1921” с. Мезек, община Свиленград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Виктория Танева -  НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

Индивидуален изпълнител инструменталист:I-ваА група - изпълнители до 11 г.

3-то място – Диплом и бронзов медал–Андон Димитров - НЧ „Изгрев 1921” с. Мезек, община Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Георги Костадинов - НЧ „Изгрев 1921” с. Мезек, община Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Матей Узунов – Сдружение „Творецът”, гр. Свищов, обл. В.Търново

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Пролет Узунова – Сдружение „Творецът”, гр. Свищов, обл. Велико Търново

Индивидуален изпълнител инструменталист:I-ваБ група- изпълнители от 12 до 16 г.

3-то място – Диплом и бронзов медал–не се присъжда

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Виктор Гаров – НЧ «Светлина 1900» с.Цалапица, община Родопи, обл. Пловдив

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Ивилин Дзивков – НЧ «Светлина 1900» с. Цалапица, община Родопи, обл. Пловдив

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Йоан Петров – НЧ „Родопски фар 1938”, гр. Кърджали, обл. Кърджали

Певческа група  автентичен фолклор: I-ваА група - изпълнители до 11 г.

3-то място – Диплом и бронзов медал–не се присъжда

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Детска фолклорна група „Славейче” при НЧ «Светлина 1900» с.Цалапица, община Родопи, обл. Пловдив

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия –ДФГ „Тракийска китка” при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

Певческа група  автентичен фолклор: I-ва Б група- изпълнители от 12 до 16 г.

3-то място – Диплом и бронзов медал–не се присъжда

2-ро място – Диплом и сребърен медал–ФГ „Лъчи от Тракия” при СУ „Д-р Петър Берон” гр. Свиленград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия –не се присъжда

Певческа група обработен фолклор: I-ва група - изпълнители до 16 навършени години.

3-то място – Диплом и бронзов медал–не се присъжда

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Детска вокална група „Радост” при ДГ „Радост” гр. Свиленград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Дует Веселина и Божидар Дачеви - НЧ „Изгрев 1921” с. Мезек, община Свиленград

Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора:I-вагрупа - изпълнители до 16 навършени години.

3-то място – Диплом и бронзов медал–не се присъжда

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Танцова формация „Танцът в моя живот” при ОУ „Л. Каравелов” гр. Свиленград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – не се присъжда

Танцов състав:I-ва група- изпълнители до 16 навършени години.

3-то място – Диплом и бронзов медал–Танцов състав „Пендарче” при ОУ „Христо Ботев” с. Левка, община Свиленград

3-то място – Диплом и бронзов медал–Детски танцов състав „Зорница” при НЧ „Развитие 1882” гр. Симеоновград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Детски танцов състав «Искрица» при НЧ «Наука 1919», с. Крумово, община Родопи, обл. Пловдив

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Детски танцов състав «Свиленче» при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Детско-юношески танцов състав «Свиленче» при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Детски танцов състав «Средногорски полъх» при сдружение «Средногорски полъх» гр. Ихтиман, община Ихтиман, обл. София

Ансамбъл:I-вагрупа - изпълнители до 16 навършени години.

3-то място – Диплом и бронзов медал–не се присъжда

2-ро място – Диплом и сребърен медал–не се присъжда

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия –не се присъжда

Индивидуален изпълнител певец:II-ра група - изпълнители над 16 навършени години

3-то място – Диплом и бронзов медал–Мария Абаджиева – Пенсионерски клуб „Ал. Кипров 1” гр. Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Латка Енчева – НЧ «Искрица 1901», с. Скобелево, община Димитровград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Лидия Леонидова – НЧ «П.Р.Славейков 1908» гр. Пловдив

Индивидуален изпълнител инструменталист: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години

3-то място – Диплом и бронзов медал–не се присъжда

2-ро място – Диплом и сребърен медал–не се присъжда

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия –не се присъжда

Певческа група автентичен фолклор:II-ра група - изпълнители над 16 навършени години.

3-то място – Диплом и бронзов медал–Група за автентичен фолклор „Тракийка” при НЧ „Развитие 1928” с. Сива река, община Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Певческа группа за автентичен фолклор при НЧ «Св. св. Кирил и Методий 1912» с.Малко Градище, община Любимец

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Женска певческа група при НЧ «Св. св. Кирил и Методий 1928» с.Студена, община Свиленград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Фолклорна група «Георги Фершелов» при НЧ «Пробуда 1896» с. Горски извор, община Димитровград

Певческа група обработен фолклор: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години.

3-то място – Диплом и бронзов медал–Народен хор «Станко Панайотов» при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

3-то място – Диплом и бронзов медал–Женска камерна фолклорна група при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

3-то място – Диплом и бронзов медал–Мъжка фолклорна група при НЧ „Изгрев 1921” с. Мезек, община Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Вокална формация «Диагонал» при НЧ «Братолюбие 1884» гр. Любимец

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Женска фолклорна група „Беломорска броеница” при НЧ „Изгрев 1921” с. Мезек, община Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Фолклорна формация «Детелини» при НЧ «Дружба 1870» гр. Харманли

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Женски народен хор «Родна песен» при НЧ «П.Р.Славейков 1908» гр. Пловдив

Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора:II-ра група - изпълнители над 16 навършени години.

3-то място – Диплом и бронзов медал–Група за народни хора „Тракия 1” при НЧ „Христо Ботев 1902” гр. Димитровград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Клуб за народни хора при Танцово студио «Нишани» гр. Свиленград

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Танцов клеб „Свила” при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Танцов клуб «Калековец» при НЧ «Пробуда 1927» с. Калековец, община Марица, обл. Пловдив

Танцов състав: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години.

3-то място – Диплом и бронзов медал–Фолклорен танцов състав „Нашенци” при НЧ „Васил Левски 2003”, гр. Димитровград

2-ро място – Диплом и сребърен медал– Танцов състав «Илинден» при НЧ „Просвета 1870” гр. Свиленград

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Танцов състав «Средногорски полъх» при сдружение «Средногорски полъх» гр. Ихтиман, община Ихтиман, обл. София

Ансамбъл:II-ра група - изпълнители над 16 навършени години.

3-то място – Диплом и бронзов медал–не се присъжда

2-ро място – Диплом и сребърен медал–Самодеен състав за автентичен тракийски фолклор „Капитан Петко войвода” при НЧ „Родопски фар 1938”, гр. Кърджали, обл. Кърджали

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия –не се присъжда

Награда за най-малък участник във фестивала: Диплом и плакет се присъждат наИван Грозев на 5 години от Детска вокална група „Радост” при ДГ „Радост” гр. Свиленград

Специална награда за чуждестранен участник във фестивала:

Диплом и плакет се присъждат на българското училище «Цар Симеон Велики» към българо-гръцкото образователно сдружение с. Дикеа и гр. Орестиада, Република Гърция

Диплом и плакет се присъждат на Танцов клуб «Балкан» при филиал гр. Одрин на НЧ «Просвета 1870», Република Турция

Диплом и плакет се присъждат на Група за балкански народни танци гр. Одрин, Република Турция

Диплом и плакет се присъждат на Фолклорна група към Градски съвет гр. Одрин, Република Турция

Голяма награда на фестивала:Диплом, плакет и парична премиясе присъжда наФолклорен танцов състав «Творецът» при сдружение «Творецът», гр. Свищов, област  Велико Търново

Награда на кмета на община Свиленград:Диплом, плакет и парична премия се присъжда наНЧ«Светлина 1900» с.Цалапица, община Родопи, обл. Пловдив за цялостно представяне на певческите и танцови формации.

Председател :Проф. акад.Милчо Василев /п/

Членове:

  1. Доц. д-р Стефан  Йорданов /п/
  1. Снежана Янева – Директор на Дирекция «Хуманитарни дейности» в Общинска администрация Свиленград  /п/
https://www.livechatalternative.com/