Тротоарна настилка от рециклирани отпадъци полага община Свиленград

Тротоарна настилка от рециклирани отпадъци полага община Свиленград

 

Тротоарни плочки от рециклирани отпадъци поставя община Свиленград на участък от реконструирана улица в кв. „Кап. Петко войвода”. Екоплочките са произведени от пресовани бавноразградими битови боклуци – пластмасови бутилки, найлонови торбички, излязло от употреба натрошено стъкло и други трудни за разграждане материали. Всяка плочка е във формата на пъзел, което прави съединенията стабилни и лесни за редене. Против плъзгане е направен грайфер на три вертикални нива с оригинални фигури. Относно устойчивостта и трайността на употреба на плочките производителят ги определя като вечни. Продуктът е разработен от хасковска фирма и е регистриран наскоро в Патентно ведомство на РБългария.

Свиленград е първата българска община, която използва алтернативни строителни материали от битов отпадък за уличната инфраструктура. Като член на Европейската мрежа за нулеви отпадъци общината следва последователна стратегия за управлението и повторното оползотворяване на отпадъците. С приложението на екологичната иновация Свиленград демонстрира как боклукът може да се използва като материален ресурс, а рециклираните отпадъци да се интегрират в градска среда.

https://www.livechatalternative.com/