Сайтът е в процес на обновяване!

Заместник-кметът Мария Костадинова избрана в ръководството на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост

Заместник-кметът Мария Костадинова избрана в ръководството на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост

Поредното признание за добрата си работа получиха община Свиленград и заместник-кметът Мария Костадинова. Тя бе избрана за заместник-председател на Постоянната комисия на Националното сдружение на общините в РБългария  по местни финанси, бюджет и общинска собственост. На 1 юли в София започна първото за мандат 2019 - 2023 заседание на комисията. За неин председател  бе избран Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община.

115 представители на 84 общини ще обсъждат в следващите 4 години всички актуални въпроси, свързани с общинските бюджети, данъчната политика, управлението на общинската собственост и ефективното функциониране на общинските фирми и предприятия. В новия състав на Комисията вземат участие 8 кметове, 4 председатели на общински съвети, 28 заместник-кметове, общински съветници и експерти на ръководни позиции.

В дневния ред на комисията бяха включени обсъждания на анализа за финансовото състояние на общините в условията на пандемията COVID - 19 и на резултатите от участието на НСОРБ в преговорите при приемането на различни нормативни актове, засягащи местните бюджети.

Финансовата комисия на НСОРБ набеляза и приоритетите в предстоящите етапи от подготовката на държавния бюджет за 2021 г. и актуализацията на средносрочната бюджетна прогноза 2021-2023 г. Във фокуса на внимание ще бъдат: новата методика за определяне на дължимата такса за битови отпадъци,  справедливо регламентиране на въпроса със субсидиите и компенсациите за автомобилните превози и проблеми на общинската собственост. В контекста на подготвяния нов закон за ВиК на преден план се постави и  въпросът за актуването на ВиК инфраструктурата по общините.

Експертите на Сдружението запознаха членовете на Комисията с възможностите, които европейските фондове ще предоставят на общините през програмен период 2021- 2027 г.