Сайтът е в процес на обновяване!

Заместник-кметът Мария Костадинова участва в заседание на Парламентарната комисия по околната среда и водите като говорител на Националното сдружение на общините

Заместник-кметът Мария Костадинова участва в заседание на Парламентарната комисия по околната среда и водите като говорител на Националното сдружение на общините

               Заместник-кметът на община Свиленград Мария Костадинова и директорът на Дирекция „Общинска собственост” инж. Иванка Димитрова участваха в разширеното заседанието на Парламентарната комисия по околната среда и водите, което се проведе в зала "Изток" на Народното събрание. Темата на заседанието бе обсъждане на политиката на МОСВ; актуални предизвикателства и предложения за законодателни мерки за повишаване на контрола и недопускане на нерегламентирани практики; подобряване ефективността при управлението на отпадъците. На него присъстваха народните представители от комисията и новият  министър на МОСВ Емил Димитров.

               Представителите на община Свиленград бяха избрани да представляват Националното сдружение на общините на тази среща, заради активната работа на община Свиленград в сферата на екологията. Тя е единствената община в България, включена в Европейска мрежа за нулеви отпадъци. На срещата, която бе в широк формат,  участваха също Асоциацията на еколозите, Българската стопанска камара, Асоциацията на рециклиращата индустрия,неправителствени организации, сред които партньорското на община Свиленград Сдружение „За Земята”, както и много медии.

            Като говорител на НСОРБ по темата Мария Костадинова предложи за общините, които самостоятелно изпълняват изискването за организиране на дейности по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и изграждат подобни системи, да имат възможност да получават средства за финансиране на тези дейности от продуктовата такса или от организациите по оползотворяване. „Ако няма финансов мотив, с който да се стимулират и общините, и гражданите, и бизнесът, това няма да се получи“, обоснова се Костадинова. Също така може да се обмисли вариант, при който във всички общини да постъпват средства, които да покриват направени  разходи за организиране на дейности по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и стимулиране на гражданите за разделно им събиране.

         За подобряване работата на организациите по оползотворяване и пълноценното прилагане на принципите „Замърсителят плаща” и „Разширена отговорност на производителя” се предлагат изменения в нормативната уредба, свързани с подобряване организирането на системите за разделно събиране на излезли от употреба гуми и промяна на условията за издаване на разрешителни, контрол и отчитане работата на тези организации.