Започна добив на дърва за огрев за местното население

Започна добив на дърва за огрев за местното население

 

Днес започна добив на дърва за огрев за местното население от горския фонд на Държавно горско стопанство – Свиленград. Да се осигурят необходимите количества дървесина за отоплителен сезон 2022-2023 г. бе решено на съвместна среща между кмета арх. Анастас Карчев и директора на ДГС – Свиленград инж.Михаил Михайлов след множество запитвания от граждани и кметове по селата. Ще бъдат отпускани по 5 куб. м на домакинство на цена 66 лв. на кубик, като транспортът е за сметка на купувача. Заплащането ще става на касата в ДГС - Свиленград по списъците, предоставени от общината.

Общо 787 молби за дървесина бяха подадени в Общинска администрация - Свиленград. Поради големия интерес общината не отказа прием на заявления и след определения срок. 189 от молбите са на жители на Свиленград, останалите са на живущи по селата и са внесени чрез кметовете и кметските наместници. Подадените молби са разгледани от комисия, назначена със заповед на кмета. Решено е приоритетно да получат дърва възрастни и нуждаещи се хора от селата, които са 484 души.

Поетапно ще бъдат снабдени с дърва за огрев всички села. Ще се започне от Мезек и Сива река, които са най-близо до дърводобивния участък. Останалите извън първоначално одобрените молби, са включени в резервен списък. Търсят се варианти и те да бъдат осигурени в кратък срок. Целта е до края на месец септември да бъде изпълнен графикът и да се задоволи необходимостта от дървесина за отопление в предстоящия зимен сезон.

https://www.livechatalternative.com/