Започна рехабилитация на улици в село Капитан Андреево

Започна рехабилитация на улици в село Капитан Андреево

Започна поетапно изпълнение на рехабилитация на улици в село Капитан Андреево, община Свиленград. Строително-монтажните работи стартираха с част от улица „Люлин” и ще продължат по ул. „Вела Пеева” и ул. „Комунига".

Благоустрояването на улиците се изпълнява на два етапа по два одобрени проекта на общината за рехабилитация на улици по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, процедура на МИГ „Свиленград Ареал”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Очаква се до края на календарната година строително-ремонтните работи и по двата проекта да приключат.

https://www.livechatalternative.com/