Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед на кмета за изменение на Заповед №657 от 07.05.2020 г. относно прилагането на противоепидемичните мерки

Заповед на кмета за изменение на Заповед №657 от 07.05.2020 г. относно прилагането на противоепидемичните мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

З А П О В Е Д

№ 668

Свиленград, 12.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповеди РД-01-256/11.05.2020г., РД-01-259/11.05.2020г. на Министъра на здравеопазването
 

НАРЕЖДАМ:

І.Изменям Заповед №657/07.05.2020г., както следва:

Създава се т.8-11 със следното съдържание:

8.Допускат се посещенията на музеи на закрито, Тракийска куполна гробница-с.Мезек, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

9.Допуска се провеждането на културни събития-концерти  и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

10.Допускат се посещения на кина, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

11.Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика / в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол/, с участието на до 10 човека, при спазването на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани  и съблекални.

 

Настоящата заповед да се съобщи на Началника на РУ-Свиленград и се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

 

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на община Свиленград

 

НП/НП