Сайтът е в процес на обновяване!

Общината отличи учители и ученици на годината

Годишните награди за просвета „Ученик и Учител на годината” на Община Свиленград бяха връчени на тържествена церемония с коктейл в ресторант „Марица”. Тези отличия Община Свиленград присъжда за поредна година като признание за труда и постигнатите успехи от ученици и учители. Наградите връчиха заместник-кметът Мария Костадинова и председателстващата Общинския съвет…

Съобщения

Заповеди за определяне на изпълнител по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" в детските градини

Заповеди за определяне на изпълнител по схеми "Училищен плод"  и "Училищно мляко" в детските градини Заповеди за определяне на изпълнител на детските градини  

Конкурсната процедура за длъжността Директор на ДГ „Радост” се прекратява поради непостъпване на заявления за участие

Със З А П О В Е Д №1162 от 23.07.2019г. Кметът на Община Свиленград на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА прекратява конкурсната процедура за длъжността Директор на ДГ „Радост”, обявена със Заповед №900/14.06.2019 год., поради непостъпване на заявления за участие.  

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Детска градина "Радост", гр. Свиленград

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона предучилищното и училищното…