Обществена информация, предоставяна повече от три пъти

Обществена информация, предоставяна повече от три пъти

           На основание чл.15, ал.1, т.16 от Закон за достъп до обществена информация, с  цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация Община Свиленград публикува информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от закона. …

https://www.livechatalternative.com/