Обществена информация, предоставяна повече от три пъти

 

          На основание чл.15, ал.1, т.16 от Закон за достъп до обществена информация, с  цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация Община Свиленград публикува информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от закона. 

Файлове:

informacia predostaena poveche ot tri puti.pdf informacia predostaena poveche ot tri puti.pdf

proekt.pdf proekt.pdf

Image_20210526_0006.jpg Image_20210526_0006.jpg

Image_20210526_0007.jpg Image_20210526_0007.jpg

Image_20210526_0001.jpg Image_20210526_0001.jpg

Image_20210526_0003.jpg Image_20210526_0003.jpg

Image_20210526_0004.jpg Image_20210526_0004.jpg

Image_20210526_0005.jpg Image_20210526_0005.jpg

https://www.livechatalternative.com/