Сайтът е в процес на обновяване!

Уникални пейки-книги красят района около библиотеката

Уникални художествени пейки допълват един от най-привлекателните за жителите и гостите на Свиленград район около стария мост на река Марица, до библиотеката. Това са три пейки във вид на разтворени книги с изписани на тях стихове и отпечатани изображения на свързани със Свиленград личности и исторически обекти. Те бяха монтирани…

Проекти за озеленяване и изграждане на детски площадки в Свиленград и селата подаде за одобрение общината

Проекти за обновяване на зелени площи и изграждане на детски площадки разработи и подаде за одобрение Община Свиленград. Включени са обекти в селата Левка, Димитровче, Мезек, Пъстрогор и зелени площи в Свиленград – в кв. „Кап. Петко войвода” и на ул. „Тодор Кирков”. По проект "Обновяване на площи за широко…

Съобщения

Общината спира процедурата по освобождаване на терени – общинска собственост, ползвани за поставяне на гаражни клетки

         Община Свиленград  съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изготвен Проект на бюджета за 2020 г., съгласно който към момента не могат да бъдат осигурени средства за реализиране на обект „Изграждане на паркинги и благоустрояване на междублокови пространства в квартали 25 и 25а”, се прекратява изпълнението на Заповед…

Публикуван е проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград

                Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет”  - „Проекти на нормативни документи”, Проект за изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и  реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград.…

Протоколът от 12.04.2019г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища,мери и ливади за стопанската 2019 - 2020г. е публикуван в раздел "Общинска собственост-обявления"

Протоколът от 12.04.2019г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища,мери и ливади за стопанската 2019 - 2020г. е публикуван в раздел "Общинска собственост-обявления"