Сайтът е в процес на обновяване!

Кметът арх. Анастас Карчев посрещна в Свиленград министъра на земеделието Десислава Танева

          Кметът арх. Анастас Карчев посрещна в Свиленград министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Арх.Карчев бе домакин на среща на министъра и областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова със земеделци, чиято продукция е пострадала при последните пожари в областта. На срещата, която…

Уникални пейки-книги красят района около библиотеката

Уникални художествени пейки допълват един от най-привлекателните за жителите и гостите на Свиленград район около стария мост на река Марица, до библиотеката. Това са три пейки във вид на разтворени книги с изписани на тях стихове и отпечатани изображения на свързани със Свиленград личности и исторически обекти. Те бяха монтирани…

Проекти за озеленяване и изграждане на детски площадки в Свиленград и селата подаде за одобрение общината

Проекти за обновяване на зелени площи и изграждане на детски площадки разработи и подаде за одобрение Община Свиленград. Включени са обекти в селата Левка, Димитровче, Мезек, Пъстрогор и зелени площи в Свиленград – в кв. „Кап. Петко войвода” и на ул. „Тодор Кирков”. По проект "Обновяване на площи за широко…

Съобщения

Нова заповед на кмета на общината във връзка с провеждането на търгове и процедури в ОбА - Свиленград

О Б Щ И Н А   С В И Л Е Н Г Р А Д  З А П О В Е Д № 1691 / 13.11.2020 год.  На основание чл. 44 , ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-651/11.11.2020 год. на Министъра на здравеопазването  …

Заповед на кмета на община Свиленград относно провеждането на търгове, конкурси, процедури и други обществени мероприятия от Общинска администрация - Свиленград

  Кметът на община Свиленград издаде заповед относно провеждането на търгове, конкурси, процедури и други обществени мероприятия от Общинска администрация - Свиленград. Разпоредбите са във връзка с усложнената епидемична обстановка и на база заповед на министъра на здравеопазването  РД-01-651/ 11.11.2020, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/11/11/zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_11_11_20.pdf Заповедта на кмета…

Във връзка с изтекли договори за отдаване под наем на терени за гаражи в град Свиленград е насрочен публичен търг на 20.11.2020 г. и повторен на 04.12.2020 г.

             Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изтекли договори за наем за отдаване под наем на терени за поставяне на гаражи на територията на град Свиленград е насрочен публичен търг на 20.11.2020г. от 10.00 часа, съгласно Заповед № 1636/03.11.2020г. на…

Р Е Ш Е Н И Е на конкурсната комисия, назначена със Заповед №1031 от 05.08.2020г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекц

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура, съгласно чл.33, ал.1- решаване на тест и чл.42, ал.1- провеждане на интервю, за  длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекция "Общинска собственост и екология"                                На…