Сайтът е в процес на обновяване!

Кметът арх. Анастас Карчев посрещна в Свиленград министъра на земеделието Десислава Танева

          Кметът арх. Анастас Карчев посрещна в Свиленград министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Арх.Карчев бе домакин на среща на министъра и областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова със земеделци, чиято продукция е пострадала при последните пожари в областта. На срещата, която…

Уникални пейки-книги красят района около библиотеката

Уникални художествени пейки допълват един от най-привлекателните за жителите и гостите на Свиленград район около стария мост на река Марица, до библиотеката. Това са три пейки във вид на разтворени книги с изписани на тях стихове и отпечатани изображения на свързани със Свиленград личности и исторически обекти. Те бяха монтирани…

Проекти за озеленяване и изграждане на детски площадки в Свиленград и селата подаде за одобрение общината

Проекти за обновяване на зелени площи и изграждане на детски площадки разработи и подаде за одобрение Община Свиленград. Включени са обекти в селата Левка, Димитровче, Мезек, Пъстрогор и зелени площи в Свиленград – в кв. „Кап. Петко войвода” и на ул. „Тодор Кирков”. По проект "Обновяване на площи за широко…

Съобщения

Р Е Ш Е Н И Е на конкурсната комисия, назначена със Заповед №1031 от 05.08.2020г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекц

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура, съгласно чл.33, ал.1- решаване на тест и чл.42, ал.1- провеждане на интервю, за  длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекция "Общинска собственост и екология"                                На…

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурсната процедура за длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост"

Допуска до интервю: МАРИАНА ХРИСТВА с резултат от  теста: 28 точки и оценка 4.80 което ще се проведе на 25.08.2020г. от 13.30 часа в ст.320 /втори етаж/ в сградата на Общинска администрация – Свиленград.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ” ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю. Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/ НПКПМДСл/: При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха: 1. За теста – Коефициент 4 2. За интервю…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ” в административно звено ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. МАРИАНА ХРИСТОВА Допусн

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ” в административно звено ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ”   а) Допуска до конкурс следните кандидати:         МАРИАНА  ХРИСТОВА Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 25.08.2020г. от 10.00ч. в сградата…