Решение №454/24.02.2021г. на Общински съвет - Свиленград, ведно със Списъци - Приложения към решението на ОбС - Свиленград, съдържащи пълно описание на имотите и годишна наемна цена за всяко землище на територията на община Свиленград.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/